מדיניות האיכות של ארכיב 2000

כללי

מסמך זה מגדיר את מדיניות האיכות של החברה ומיועד להנחות את ההנהלה והעובדים בקיום רמת האיכות הנדרשת בשירות לקוחות החברה.

ארכיב 2000, מכון התקנים הישראלי, ארכיון
ניהול איכות

אבטחת מידע

אחריות החברה

החברה נושאת באחריות לטיב האחסון ומתן שירות המשכי עפ"י תנאי החוזה ואמנת השירות. כל זאת תוך מתן שירות איכותי הממוקד בצרכי הלקוח, ותוך שמירה על ערכי חברה וסביבה. החברה תתעדכן תמידית בדרישות על פי דין, ותעמוד בהן. החברה תבחן סטנדרטים בינלאומיים לניהול, טכנולוגיות חדשות, ושיטות עבודה חדשות, ותשאף לאמצם.

איכות ורציפות במתן שירותים

הנהלת החברה מחויבת לפיתוח והטמעת מערכת לניהול איכות ורציפות עסקית בארגון ושמירת האפקטיביות שלה, תוך שיפור מתמיד. החברה הציבה לעצמה כמטרה להעניק ללקוחותיה רמת שרות גבוהה ככל שניתן, שרות מקצועי, אמין ויעיל עפ"י סטנדרטים התואמים את מחויבותה כלפי הלקוחות. הנהלת החברה תפעל בהתאם לדרישות תקן ISO 9001:2015 ניהול איכות.
הנהלת החברה מחויבת לקיים את עקרונות תקן 2012:22301 ISO להמשכיות עסקית בתאום עם לקוחותיה, וזאת על מנת לשמר את איכות השירותים הניתנים גם בעתות חירום ושיבוש השגרה התפעולית.

אחריות חברתית

החברה תשים דגש על קיום יחסי עבודה הוגנים ועל טיפוח הקשר עם העובדים. החברה דוגלת בשילוב עובדים בעלי מוגבלויות ומקיימת פרויקטים שונים לתרומה לקהילה.

שמירה על איכות הסביבה

ההנהלה מחויבת למטרות איכות הסביבה שהוגדרו, לשמירת החוקים והתקנות של הגנת הסביבה והחוקים הישימים, איכותם וביצועיהם של המוצרים. וכן, לאימוץ והטמעת תקן ISO 14001:2015 להגנה על הסביבה, וזאת על מנת להקטין ולמנוע בהתמדה את הסיכונים והמפגעים למשאבי הטבע, הסביבה והקהילה, לתועלת הדדית של כל המעורבים.

הגנת מידע

חברת ארכיב 2000 והנהלת החברה מחויבת לניהול אבטחת המידע באופן הכולל קביעת מדיניות, מטרות, תכניות עבודה, אחריות ותפקידים בנושאי אבטחת מידע.
הארגון משתמש באמצעים שונים למעקב, בקרה, ניטור, פיתוח ופיקוח על אופן יישום מדיניות אבטחת המידע במטרה להגן על המידע של הארגון ולקוחותיו.
החברה רואה באבטחת המידע כנושא בעל חשיבות גבוהה המחייב אותה לעמידה בסטנדרטים מתקדמים תוך שמירה על שלמות, זמינות, אמינות וסודיות נכסי המידע ופועלת בהתאם לדרישות והנחיות תקן ISO 27001:2013 בתחום אבטחת המידע.