כיבוי אש


גילוי וכיבוי אש

מערכות גילוי עשן וכיבוי האש הינן מערכות עצמאיות העומדות בדרישות נציבות כיבוי אש. מערכת כיבוי האש  כוללת מערכת משאבות ומאגר מים עצמאי ואינה נשענת על מערכת אספקת המים והחשמל הארצית.
חדר הגנראטור וכן חדר משאבות ומתזים ממוקמים מחוץ לאולמות האחסון.
המערכות עוברות בדיקות תקינות ובקרה תקופתיות ע"י חברות מורשות.

כיבוי אש