מעלה – אחריות חברתית תאגידית

מעלה – אחריות חברתית תאגידית

אנו בארכיב 2000 רואים בעקרונות האחריות התאגידית חלק בלתי נפרד מהתפיסה האסטרטגית שלנו. אנו מיישמים עקרונות אלה בליבה העסקית של החברה זה שנים, מתוך ההבנה שכגוף לוגיסטי מוביל במשק, יש לנו אחריות כלפי החברה והסביבה בהן אנו פועלים. אחריות זו באה לידי ביטוי בעשייה היומיומית של כל עובדי החברה.

'מעלה' הינו ארגון גג (ללא מטרות רווח) של כ- 115 מהחברות הגדולות במשק הישראלי, שמטרתו לקדם נושאים של אחריות תאגידית וקיימות בישראל. דירוג 'מעלה' נועד להעריך את מידת המחויבות וההשפעה החברתית- סביבתית של חברות וארגונים ומאפשר לחברות המשתתפות בו מדידה שנתית, מיפוי פערים וזיהוי הזדמנויות לשיפור בהלימה לסטנדרטים המתקדמים בארץ ובעולם בתחום האחריות התאגידית.