ביעור חומר

ביעור חומר

ביעור חומר

יחידת הביעור של ארכיב 2000 ממונה על מעקב וביצוע נהלי ומדיניות הביעור של הלקוחות. בהתאם לחוזה השירות מופקות רשימות ביעור באופן אוטומטי ע"י המערכת הממוחשבת ע"פ הגדרות הלקוח.
כחלק מבקרת האיכות מתבצעת בקרה כפולה לאימות נכונות הקבצים המועברים לביעור. קובץ הביעור מועבר למסופוני הברקוד הניידים, הבקרה מתבצעת הן בהורדה מהמדף ופעם נוספת לפני מעבר למכולת הביעור. ביעור החומר מתבצע פיזית על ידי חברות מתמחות בגריסת חומר ארכיוני, כולל חומר מסווג.

הלקוח מעביר לארכיב 2000 נהלים קבועים לביעור חומר או דרישה לביעור חומרים ספציפיים.
הבקשה מוזנת למחשב לצורך רישום ובקרה כפולה למניעת טעויות.
בעת שליפתם מתריעים מסופוני הברקוד במידה ואין התאמה בפועל בין רישומי המחשב לתיקים.
במידה ואין התרעה על טעות בזיהוי מוסרים התיקים מהמלאי ומועברים לביעור.
ביעור חומר

תחומי פעילות נוספים

ייתרונות


  • התחברות קלה, נוחה, פשוטה ומהירה לבסיס הנתונים של החומר המאוחסן.

  • קבלת התיקים המוזמנים תוך יום עבודה.

  • יכולת שליטה ויישום נוהלים בכל הנוגע לביעור חומר.


  • נגישות למידע המאוחסן באמצעות האינטרנט ללא צורך בהתקנת תוכנה.

  • מימשק הזמנות אינטרנטי נגיש 24 שעות ביממה ומאובטח.

  • שמירת הניירת המשרדית בסטנדרטים גבוהים של אבטחת מידע