ארכיב וגניזה

ארכיב וגניזה

ארכיב וגניזה

ארכיב 2000 מספקת שירותי ארכיב וגניזה לצורך איחסון תיקים של ניירת לפרקי זמן ממושכים. התיקים מאוחסנים במיכלים ייעודיים, שניתן להזמינם באמצעות האינטרנט ומנוהלים ע"י מערכת ממוחשבת.
ארכיב 2000 ערוכה לאיסוף מהיר של מיכלים מכלל לקוחותיה. המיכלים נקלטים ומאוחסנים באתרי החברה, לאחר רישום למסד הנתונים של המערכת הממוחשבת לצורך שליפה עתידית. תעודות המשלוח נסרקות ומאפשרות לחברה מעקב מסודר על כל תיק ממועד ההזמנה ועד לשלב האיחסון על המדף.

לקוחות החברה נהנים מאתר אינטרנט הכולל גישה מאובטחת באמצעות שם משתמש וסיסמא. האתר מאפשר למנויים מורשים צפייה ברשומות הממוחשבות שלהם בלבד, ולהזמין תיקים שאוחסנו במרכזים הלוגיסטיים של החברה. ההזמנה מטופלת ע"י צוות עובדים מנוסה ומיומן, התיק נשלף ומועבר ללקוחות תוך 24 שעות ממועד ההזמנה. ניתן לבצע גם הזמנה דחופה לאספקת תיקים בהליך מזורז ובמסירה מיוחדת ומיידית.

אחסון מדיה דיגיטלית וקלטות גיבוי

עם התפתחות הטכנולוגיה במאה ה- 21 והטמעת תקנים בינלאומיים בתחום אבטחת המידע, גדלה כמות המדיה הדיגיטלית וקלטות הגיבוי הארגונים. שימור המידע העיסקי הוא קריטי לשלמות הארגון, למקרה תביעה או ביקורת וגיבוי למקרה אסון, שריפה או שיטפון.

חברת ארכיב 2000 מציעה חדרי אחסון חסינים מאש. בחדרים מותקנות מערכות גילוי וכיבוי אש, חיישני הצפה, בקרות כניסה, מצלמות 24/7 עם יכולת שיחזור 90 יום לאחור ומערכות ניטור טמפרטורה ולחות.

ארכיב וגניזה

 • הלקוח מבצע הזמנת איסוף חומר באמצעות הפקס' או האינטרנט.

 • הבקשה נקלטת ומוזנת למערכת ההפצה ההמוחשבת.


 • רכב ארכיב 2000 יוצא לבצע איסוף מיכלים מהלקוח (ניתן להזמין גם שירותי אריזה).

 • בעת איסוף המיכלים תופק תעודת משלוח הכוללת את מספר המיכלים ועותק ממנה יימסר ללקוח.


 • המיכלים נקלטים באתר הגניזה של ארכיב 2000, בצירוף עותק מתעודת המשלוח הנמסר לאחראי ההקלדה.

 • פרטי תעודות המשלוח מוזנים למערכת הממוחשבת יחד עם כתובת מקודדת ברקוד על גבי המיכלים.

 • בכל משמרת הקלדה, מתבצעות בדיקות מדגמיות לבדיקת איכות ההקלדה ולאיתור חריגים.


 • הלקוח מזמין תיקים המאוחסנים בארכיב 2000.

 • צוות עובדים מקצועי קולט את ההזמנות מבצע חיפוש ואיתור במחשב.

 • לאחר איתור התיק במחשב, מתבצעת שליפה פיזית של התיק מהמדף באמצעות קורא אופטי.

 • התיק מועבר לעיון הלקוח תוך 24 שעות (או פחות).

תחומי פעילות נוספים

מה חשוב לבחון כאשר בוחרים חברת גניזה?

האם הוא קרוב לאזורי תעשייה ומפעלים שמועדים לפורענות במקרה של שריפה משום שהם מחזיקים חומרי דלק וחומרי בעירה? אם כן, ייתכן שהמבנה אינו בטוח מספיק לאחסון הניירת שלכם.

מיקום המבנה של חברת הגניזה ומידת התאמתו הפיזית לשמירה על ניירת. האם הוא ממוקם באזור לח, חם ומואר? אם כן, התנאים השוררים בו לא מתאימים לשימור נייר.